Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anvendelse af restprodukter

Restprodukter fra anden industri anvendes også i produktionen af beton i stedet for cement, hvilket sparer råstoffer og energi.

Download

Bioaske til beton - en håndbog

Udgivet af Biocrete, 2007

Miljøvurdering af nye betontyper

Udgivet af Miljøstyrelsen, 2006

Miljømæssigt er det ofte en fordel at anvende industrielle restprodukter som fx flyveaske, mikrosilica eller bioaske til at erstatte en del af cementen i beton. Rapporten beskriver en række forsøg, der viser, at de moderne betoner også på langt sigt er en miljømæssig fordel, idet de anvendte restprodukter ikke giver anledning til udvaskning af uønskede stoffer. Rapporten indeholder desuden fakta om betons karbonatisering og CO2-optag samt om produktion og anvendelse af beton i Danmark 

 

Download rapporten her

Download

Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton

Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton, 2015