Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Blokke

Her findes information om design og udførelse med betonblokke.

Download

Udstøbningsblokke

Udgivet af Blokgruppen, 2015

Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes udstøbningsblokke.

Download

Murbjælker med letklinker-LKB-Murbjælker-Dimensionering

Udgivet af Blokgruppen, 2009

Anvisninger om blokmurværk, der giver såvel projekterende som udførende den bedste faglige viden på de beskrevne områder.

 

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Letklinkerblokke - Overfladebehandling

Udgivet af Blokgruppen, 2008

De forskellige anvisninger i dette hæfte kan anvendes som inspiration og vejledning i forbindelse med projektering og udførelse af overfladebehandling på blokmurværk af letklinkerblokke.

 

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Blokmurværk og brand

Udgivet af Blokgruppen, 2003

Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes blokke af letklinkerbeton, og hvor der stilles brandkrav.

 

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Beregningsprogram

Programmet downloader du i en pakket zip-fil, der skal pakkes ud med Winzip. I Zip-filen ligger der tre filer: lkblw.exe, lkvaegw.exe og lkdaekw.exe.

lkblw: Beregner bæreevnen af en væg af letklinkerblokke påvirket af standardbrand

lkvaegw: Beregner bæreevnen af en væg af letklinkerbeton påvirket af standardbrand

lkdaekw: Beregner bæreevnen af et dæk af letklinkerbeton påvirket af standardbrand

Download

Vejledning til brandberegningsprogram

Vejledning vedr. installation og anvendelse.

Download

Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke

Tunge løft og belastende arbejdsstillinger er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Manuel transport og håndtering af blokke er særligt belastende.

I dette faktablad er der beskrevet nogle få forholdsregler, som kan minimere tunge løft og gøre risikoen for nedslidning og arbejdsskader mindre.

Download

Documentation for Calculations of Standard Fire Resistance of Slabs and Walls of Concrete with Expanded Clay Aggregate

Rapporten udarbejdet af Kristian Hertz fra DTU, november 2002.

Download

Fischer Prøvningsrapport

Prøverapport for udvalgte fischer dübler i letklinker blokke, juni 2006.

Download

Brikker på blokke

Bestemmelse af forholdene for letklinkerblokke i udførelsesfasen. Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk, april 2004

Download

Optøning af frosne letklinkerblokke med gasbrænder

Rapport udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk, marts 2003.

Download

Havegrill til dejlige middage bygget med blokke

Udgivet af Blokgruppen i 2011.
Med letklinkerblokke er det enkelt at bygge sin egen flotte grill til haven

 

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik