Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Afløbsprodukter

Her findes information om design og udførelse af betonafløbssystemer.

Download

Tæthedskontrol af betonafløbsledninger

Temablad 15 Udgivet af Afløbsgruppen, 2001

Dette temablad giver information om de forskellige tæthedsprøvninger betonafløbsledninger gennemgår inden de afleveres som færdige afløbsledninger.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Store betonrør - en bæredygtig løsning

Temablad 10 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Når der skal vælges rørtype til et afløbsprojekt med store rør, står valget kun mellem to rørtyper - stive eller fleksible rør. De to rørtyper har vidt forskellige egenskaber.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Betonrør har den største vandføringskapacitet

Temablad 9 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Et afløbssystems opgave er at lede vand samt urenheder til rensningsanlæg eller recipient. Evnen til at gøre dette afhænger af systemets hydrauliske egenskaber nærmere betegnet vandførings- og selvrensningsevnen.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Betonrør sikrer god komprimering og hydraulik

Temablad 8 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Betonrør har stærke rørstammer og samlinger, tåler store punktbelastninger, er retlinede og har god stabilitet i rørgraven.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Korrekt lægning af betonrør

Temablad 7 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Dette temablad beskriver normgrundlaget for lægning af betonrør og uddyber nogle af normernes krav og anvisninger.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

De fleksible betonbrøndssystemer

Temablad 6 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

De moderne nedgangsbrønde er fleksible, robuste og tætte. Det giver store fordele i forbindelse med anlægsarbejdet.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Betonrørssamlingen - en sikker løsning

Temablad 5 Udgivet af Afløbsgruppen, 1997

Udviklingen af glidepakningerne siden først i 1980'erne har sat helt nye standarder for betonrørssamlinger.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Minimum 100 års levetid for betonafløbssystemer

Temablad 17 Udgivet af Afløbsgruppen, 2008

Afløbssystemer er dyre at installere. Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det derfor vigtigt, at afløbssystemer er funktionsdygtige længe

 

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Betonafløbssystemer har gode miljødata

Temablad 16 Udgivet af Afløbsgruppen, 2003


I dette temablad gives information om miljødata for afløbsrør, specielt betonrør.

 

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Betons natur, autogen healing

Temablad 14 Udgivet af Afløbsgruppen, 2001

Mange materialer bliver svagere med tiden. Når det drejer sig om beton forholder tingene sig dog lige modsat.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Miljøvenlig lægning af betonrør

Temablad 12 Udgivet af Afløbsgruppen

Dette temablad sætter fokus på energiforbruget i lægningsfasen.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Selvrensning i afløbssystemer

Temablad 11 Udgivet af Afløbsgruppen, 1999

Hydraulik er et vigtigt område inden for afløbssystemer. Selve vandføringsevnen er behandlet i temablad 9, mens emnet for dette temablad er selvrensning.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Betonrøret - det mindst miljøbelastende afløbsrør

Temablad 4 Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

Betonrør har store miljømæssige fordele i alle faser i dets levetid set i forhold til alternative rørtyper.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Betonrør har god bestandighed og lang levetid

Temablad 3 Udgivet af Afløbsgruppen

Betonrør har god, dokumenteret bestandighed og levetid, som opfylder alle rimelige brugerkrav.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Nye betonrør fremfor renovering

Temablad 2 Udgivet af Afløbsgruppen, 1995


I de kommende 20-30 år skal en stor del af ledningsnettet enten renoveres eller udskiftes - ofte er den bedste løsning at udskifte rørene med nye betonrør.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Nutidens betonrør

Temablad 1 Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

Beton er et fantastisk godt materiale til fremstilling af rør. Det skal bare bruges rigtigt! De betonrør, der fremstilles i dag opfylder til fulde dagens krav til afløbsledningerne

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download

Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid

Hovedrapport

Download

Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid laboratorierapport

Laboratorierapport