Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Miljø

Beton er et bæredygtigt byggemateriale, da det består af råstofferne sand, grus og vand - samt cement, som fremstilles af kridt og sand.

Det er naturlige råstoffer, der findes overalt på jordkloden.

Det betyder, at beton kan produceres lokalt, det er en miljømæssig fordel, da transportomkostninger – og dermed energiforbruget – herved kan holdes nede.

Genbrug
I Danmark genbruges omkring 90 procent af betonen fra nedrivningsaffald.

Det betyder, at meget lidt beton ender på fyldpladser. 

Nedknust beton anvendes primært til vejbygning, hvor det er et eftertragtet materiale. 

Restprodukter fra anden industri anvendes også i produktionen af beton i stedet for cement, hvilket sparer råstoffer og energi. 

Det giver en meget positiv effekt på betons miljøegenskaber.

CO2-forbrug
Produktion af beton medfører en vis mængde CO2 til atmosfæren. Dette skyldes blandt andet energiforbruget ved fremstilling af cement. Cementklinker produceres i ovne ved brænding af bl.a. kridt på over 1000 C, hvorved der afgives CO2. Cementklinkerne formales dernæst og blandes med gips o.l. til det færdige cementprodukt. Betegnelsen cement dækker således over mange produkter med vidt forskellige egenskaber og kvaliteter.

Cementindustrien har gået i spidsen for at lave CO2-reducerende produktionsmetoder – både i Danmark og internationalt. Også betonindustrien har fulgt trop. Her fås den mest effektive reduktion ved at reducere cementklinkerindholdet i betonen. Dette sker blandt andet ved at anvende industrielle restprodukter med cementlignende egenskaber. 

Den danske betonbranche arbejder fortsat på at nedbringe miljøpåvirkningen pr. produceret kubikmeter beton. 

Beton har en CO2-neutraliserende effekt
Betonoverflader optager CO2 fra atmosfæren ved en proces, der hedder karbonatisering. Beton er således med til at reducere drivhuseffekten. Når betonkonstruktioner nedrives og knuses, sker karbonatiseringen mange gange hurtigere, fordi overfladen bliver større. Undersøgelser viser, at beton optager cirka 60 procent af den CO2, der frigives ved brænding af cementklinker.

Energibesparende
Betonbygninger har en god varmeakkumuleringsevne. Det vil sige, at der sker en udjævning af rumtemperaturen over hele døgnet, således at der ikke er høje temperatursvingninger. 

Det gør det lettere at holde en betonbygning kølig om sommeren og lettere at holde bygningen varm om vinteren. I begge tilfælde betyder det, at der bruges mindre energi på at regulere en betonbygnings indendørstemperatur.